Full service
Onderzoeksbureau
Eva
Onderzoek op maat,
afgestemd op uw specifieke vragen.

Burgeronderzoek

Hoe tevreden zijn uw burgers over het gemeentebestuur, de communicatie en de gemeentelijke dienstverlening?

Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden. Veiligheid, voldoende woningen en voorzieningen voor de burgers. Een goede woon- en leefomgeving, voldoende werkgelegenheid, zorg en welzijnsvoorzieningen. Kortom, hoe kun je als gemeente zo goed mogelijk voor de inwoners zorgen binnen de mogelijkheden die er zijn.

Onderzoek onder de inwoners helpt de gemeente om tot de juiste inzichten en beslissingen te komen. Wat leeft er onder de mensen? Waar is behoefte aan? Is er voldoende draagvlak voor beleidsveranderingen? Laat mensen via onderzoek hun meningen en ideeën doorgeven.
EVA is sinds 1995 een betrouwbare partner voor gemeenten. Wij bieden ondersteuning op de volgende gebieden.

Communicatieonderzoek
Een gemeente heeft vele communicatiemiddelen om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren, zoals de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad, een gemeentemagazine, bewonersbrieven, een gemeentelijke website, social media, via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Het is van belang om van tijd tot tijd te onderzoeken of de communicatiemix nog goed aansluit op de informatiebehoefte van de inwoners. Welke informatiekanalen gebruiken inwoners en hoe tevreden is men daarover? Hoe en op welke manier wil men het liefst geïnformeerd worden? Gaat men zelf actief op zoek naar informatie en is deze makkelijk te vinden?
Kortom, zijn de middelen effectief genoeg of is het tijd voor verandering? Onderzoek door EVA geeft de gemeente de juiste informatie om de communicatiemiddelen nog verder te optimaliseren en beter te laten aansluiten bij de behoefte en wensen van de inwoners.

Burgeronderzoek
Hoe fijn is het om in de gemeente te wonen? Hoe goed zorgt de gemeente voor de woon- en leefomgeving? Is het veilig in de wijk, hoe staat het met de overlast, is er voldoende groen, zijn er voldoende voorzieningen, sociale contacten? Wat gaat er goed en wat kan er beter in de buurt, de gemeente?
Hoeveel vertrouwen hebben inwoners in de bestuurders? Hoe is de relatie inwoner-gemeente? Hoe staat men tegenover de transitie naar aardgasvrij wonen?
EVA levert onderzoek op maat afgestemd op de specifieke vragen van de gemeente. In overleg met de gemeente bepalen we welke opzet en methode het best past bij de doelgroep, onderwerp, budget en planning.

Draagvlakonderzoek inwoners
Bestuurders moeten dagelijks beslissingen nemen die direct invloed kunnen hebben op het leven van de inwoners. Bij de besluitvorming is een goede afweging van de verschillende opties en hun consequenties uiterst belangrijk. Hoe groot is het draagvlak voor een bepaalde beleidsverandering, nieuw project of actie? Meer inzicht en kennis ten aanzien van bepaalde situaties, doelgroepen verhoogt de kans van slagen aanzienlijk. Gestructureerd onderzoek kan daarbij helpen.

Wat krijgt u?
U krijgt een vragenlijst op maat afgestemd op uw specifieke wensen. Wij stemmen met u af welke onderzoeksmethode het beste bij de doelgroep past. We stellen een communicatieplan op om de respons zo hoog mogelijk te krijgen.
Na de data-analyse ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage waarin we de meningen en de tevredenheid van de burgers helder en bondig  in beeld brengen. Zo kunnen de belangrijkste resultaten in een oogopslag worden bekeken en geven we inzicht in de prioriteiten en verbeteracties voor de gemeente om zo de tevredenheid van de burgers te kunnen verbeteren.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met drs. Bernadet Voskuilen via bernadet@evaonderzoeksbureau.nl of 010 4 25 64 87.

 Voor wie voerde EVA dit onderzoek al uit?


Gemeente Elburg
Gemeente Renkum
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Harderwijk
Gemeente Capelle aan den IJssel
Gemeente Cromstrijen
Gemeente Boekel
Gemeente Bussum
Gemeente Naarden
Gemeente Hilversum
Gemeente Meppel
Gemeente Zuidplas
Gemeente Rotterdam
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Ouderkerk
Gemeente Wassenaar
Gemeente Voorschoten
Gemeente Wijk bij Duurstede
Gemeente Asten
Gemeente Beesel
Gemeente Bergambacht
Gemeente Hoorn
Gemeente Zaanstad
Gemeente Culemborg
Gemeente Bloemendaal  Wilt u meer weten over burgeronderzoek uitgevoerd door EVA?