Full service
Onderzoeksbureau

Communicatieonderzoek

Wilt u inzicht in de resultaten van ingezette communicatiemiddelen of communicatiecampagne? Meten is weten, communicatieonderzoek levert u de juiste feedback.

Goede communicatie tussen uw organisatie en uw doelgroep is van cruciaal belang. Hoe is de bekendheid en het gebruik van ingezette middelen, komt de informatie goed over ? Op welke manier kunt u uw middelen nog beter inzetten, laten aansluiten op uw doelgroep? Met een communicatieonderzoek afgestemd op uw wensen krijgt u de juiste tools in handen voor verbetering.

Extern communicatieonderzoek

Sluiten de ingezette communicatiemiddelen van uw organisatie nog aan bij uw doelgroep? Komt de boodschap goed over, duidelijk en effectief of is het tijd voor verbetering en/ of vernieuwing? Meten is weten.

Een communicatiecampagne is vaak intensief en kostbaar. Belangrijk om te weten of ingezette middelen dan ook het gewenste effect hebben behaald. Voor, tijdens en na de campagne kan er periodiek onderzoek worden gehouden om het effect van de communicatie en de ingezette middelen te meten om zo nodig uw toekomstige beleid te onderbouwen en verbeteren.

Intern communicatieonderzoek

Medewerkers van uw organisatie hebben informatie nodig om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren en op elkaar af te stemmen. U kunt verschillende interne communicatiemiddelen inzetten, zoals een nieuwsbrief, werkoverleg en intranet.

De kwaliteit van de communicatiemiddelen is van invloed op een positieve werkhouding van de werknemers. Verder draagt een goede interne communicatie bij aan de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en aan het vertrouwen in het management.

Het is dan goed om regelmatig de kwaliteit van de interne communicatie te meten. Hoe staat het met het bereik, de bekendheid en het gebruik van de communicatiemiddelen, komt de boodschap over, wat kan er nog beter? Intern communicatieonderzoek onder uw medewerkers geeft hier antwoord op.Voor wie voerde EVA dit onderzoek al uit?


Joulz
Provincie Zeeland
Roteb
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Stedin
Gemeente Zaanstad
Alliantie Markermeerdijken
Bereikbaar Haaglanden