Full service
Onderzoeksbureau
Eva
Onderzoek op maat,
afgestemd op uw specifieke vragen.

Communicatieonderzoek

Communicatie meten om beter te kunnen afstemmen op uw doelgroep.

Via communicatieonderzoek krijgt u inzicht in het effect van ingezette communicatiemiddelen of communicatiecampagne. Verzamelde kennis geeft u de juiste tools om uw communicatie in de toekomst nog beter af te stemmen op uw doelgroep.

Extern communicatieonderzoek

De wereld is continu in beweging, zo ook de communicatie tussen mensen. Sluiten ingezette communicatiemiddelen van uw organisatie nog aan bij uw doelgroep? Komt de boodschap goed over, duidelijk en effectief of is het tijd voor verbetering en/ of vernieuwing? Meten is weten.

Een communicatiecampagne is vaak intensief en kostbaar. Belangrijk om te weten of ingezette middelen dan ook het gewenste effect hebben behaald. Voor, tijdens en na de campagne kan er periodiek onderzoek worden gehouden om het effect van de communicatie en de ingezette middelen te meten om zo nodig uw toekomstige beleid te onderbouwen en verbeteren.

Intern communicatieonderzoek

Medewerkers van uw organisatie hebben informatie nodig om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren en op elkaar af te stemmen. U kunt verschillende interne communicatiemiddelen inzetten, zoals een nieuwsbrief, werkoverleg en intranet.

De kwaliteit van de communicatiemiddelen heeft invloed op een positieve werkhouding van de werknemers. Goede interne communicatie draagt bij aan de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en het vertrouwen in het management.

Belangrijk om de kwaliteit van de interne communicatie regelmatig te meten. Hoe staat het met het bereik, de bekendheid en het gebruik van de communicatiemiddelen? Komt de boodschap goed en duidelijk over? Wat kan er nog beter? Intern communicatieonderzoek onder uw medewerkers geeft hier antwoord op.Voor wie voerde EVA dit onderzoek al uit?


Haag Wonen
Joulz
Provincie Noord-Holland
Provincie Zeeland
Roteb
Gemeente Rotterdam
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Com.Wonen  Wilt u meer weten over communicatieonderzoek uitgevoerd door EVA?