Full service
Onderzoeksbureau
Eva
We zoeken samen met u de methode(n) die het best bij uw vraag past.

Diepte-interview

Een diepte-interview is een face-to-face gesprek tussen een interviewer en één respondent aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst.
Een diepte-interview is zeer geschikt om ideeën en opvattingen over een bepaald onderwerp te achterhalen, bijvoorbeeld voorafgaand aan het ontwikkelen van een vragenlijst.

Daarnaast kunnen door een diepte-interview specifieke onderwerpen nog verder worden uitgediept, bijvoorbeeld bij de afronding van een onderzoek.

Face-to-face interview

In het face-to-face interview wordt de respondent rechtstreeks door de interviewer ondervraagt. EVA beschikt over een team van ervaren en gekwalificeerde interviewers die tijdens het veldwerk gebruik maken van vragenlijsten op laptop of papier.

Door het persoonlijke contact tussen de interviewer en de respondent is het mogelijk om door te vragen daar waar dat nodig is. Aan het begin van een face-to-face-onderzoek krijgen onze interviewers een uitgebreide briefing.

EVA heeft veel face-to-face onderzoeken uitgevoerd op openbare plekken, zoals het openbaar vervoer, festiviteiten, kinderboerderij, strand en winkelcentra. Het face-to-face interview is ook vaak ingezet bij bijvoorbeeld onderzoek naar klanttevredenheid van de dienstverlening bij baliecontacten.

Schriftelijke enquête

Bij een schriftelijk onderzoek krijgt de respondent doorgaans de enquête toegestuurd met een begeleidende brief en antwoordenvelop.

Deze manier van dataverzameling biedt de mogelijkheid om een groot aantal respondenten aan te schrijven, waardoor u een representatief beeld krijgt van meningen en opvattingen binnen uw doelgroep. Een voordeel van schriftelijk onderzoek is dat de respondent de enquête kan invullen in een voor hem/haar geschikt tijdstip. Ander voordeel is dat mensen die nog niet zo digitaal zijn ingesteld ook aan het onderzoek kunnen meedoen.

Een andere manier is om de schriftelijke enquête uit te delen en daarna weer in te nemen bijvoorbeeld bij medewerkers of een schoolklas. De enquête kan ook worden uitgedeeld op een onderzoekslocatie, bijvoorbeeld na afloop van een concert of tijdens een festival. EVA besteedt veel aandacht aan de vormgeving en de structuur van de enquête en kan deze aanpassen aan de huisstijl van de opdrachtgever.

Schriftelijk onderzoek kan een goede aanvulling zijn op online onderzoek.

Telefonische enquête

Voor de uitvoering van de telefonische enquête heeft EVA een vast panel van ervaren enquêteurs.

De meest gebruikte techniek bij de telefonisch enquête is CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing, waarbij de vragenlijst computergestuurd wordt afgenomen. De enquêteur leest de vragenlijst af van het computerscherm en voert de antwoorden meteen in.

Computer gestuurd enquêteren, heeft als voordeel dat op eenvoudige wijze ‘routings’ in de vragenlijst kunnen worden aangebracht. Afhankelijk van het antwoord op een bepaalde vraag wordt automatisch de juiste vervolgvraag voorgelegd.

Voor de afname van start gaat, test EVA de enquête uit bij diverse proefpersonen om zo onduidelijkheden of niet goed lopende vragen te verbeteren. Loopt de enquête soepel en is alles duidelijk dan kunnen de enquêtrices beginnen met de afname.

Voor elk onderzoek ontvangen de enquêtrices een duidelijke mondelinge en schriftelijke instructie. Verder worden hun werkzaamheden steekproefsgewijs gecontroleerd.

 

Online onderzoek

Online onderzoek is dé methode om snel, veel gegevens over uw doelgroep te verzamelen. De mogelijkheden van online onderzoek zijn tegenwoordig ongekend. EVA voert continu online onderzoeken uit en heeft daardoor een ruime ervaring met het online verzamelen van gegevens.

Wij kunnen op diverse manieren uw doelgroep benaderen voor deelname aan het onderzoek:

  • Via een persoonlijke uitnodigingsmail of brief met een link naar de online vragenlijst
  • Uitzetten van de vragenlijst via een online panel;
  • Via een link of een pop-up op uw website naar de online vragenlijst;
  • Afname van de vragenlijst via tablet en/of smartphone.

Kortom, er is veel mogelijk om uw doelgroep snel en effectief te bereiken en zo de juiste informatie boven tafel te krijgen.