Full service
Onderzoeksbureau
Eva
We zoeken samen met u de methode(n) die het best bij uw vraag past.

Diepte-interview

Door een kwalitatief diepte-interview kunnen specifieke onderwerpen van een kwantitatief onderzoek nog verder worden uitgediept, wat een goede aanvulling kan zijn voor het onderzoek.

Een diepte-interview is een face-to-face gesprek tussen een interviewer en één respondent aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst.
Een diepte-interview is zeer geschikt om ideeën en opvattingen over een bepaald onderwerp te achterhalen, bijvoorbeeld voorafgaand aan het ontwikkelen van een vragenlijst.

Daarnaast kunnen door een diepte-interview specifieke onderwerpen nog verder worden uitgediept, bijvoorbeeld bij de afronding van een onderzoek.
  Wilt u meer weten over diepte-interview uitgevoerd door EVA?