Full service
Onderzoeksbureau
Eva
We zoeken samen met u de methode(n) die het best bij uw vraag past.

Face-to-face interview

Persoonlijke contact in het face-to-face interview met de respondent maakt het mogelijk om door te vragen daar waar dat nodig is.

In het face-to-face interview wordt de respondent rechtstreeks door de interviewer ondervraagt. EVA beschikt over een team van ervaren en gekwalificeerde interviewers die tijdens het veldwerk gebruik maken van vragenlijsten op laptop of papier.

Door het persoonlijke contact tussen de interviewer en de respondent is het mogelijk om door te vragen daar waar dat nodig is. Aan het begin van een face-to-face-onderzoek krijgen onze interviewers een uitgebreide briefing.

EVA heeft veel face-to-face onderzoeken uitgevoerd op openbare plekken, zoals het openbaar vervoer, festiviteiten, kinderboerderij, strand en winkelcentra. Het face-to-face interview is ook vaak ingezet bij bijvoorbeeld onderzoek naar klanttevredenheid van de dienstverlening bij baliecontacten.
  Wilt u meer weten over face-to-face interview uitgevoerd door EVA?