Full service
Onderzoeksbureau
Eva
We zoeken samen met u de methode(n) die het best bij uw vraag past.

Schriftelijke enquête

Een schriftelijke enquête opsturen of uitdelen. Het kan een goede aanvulling zijn op telefonisch of online onderzoek.

Bij een schriftelijk onderzoek krijgt de respondent doorgaans de enquête toegestuurd met een begeleidende brief en antwoordenvelop.

Deze manier van dataverzameling biedt de mogelijkheid om een groot aantal respondenten aan te schrijven, waardoor u een representatief beeld krijgt van meningen en opvattingen binnen uw doelgroep. Een voordeel van schriftelijk onderzoek is dat de respondent de enquête kan invullen in een voor hem/haar geschikt tijdstip. Ander voordeel is dat mensen die nog niet zo digitaal zijn ingesteld ook aan het onderzoek kunnen meedoen.

Een andere manier is om de schriftelijke enquête uit te delen en daarna weer in te nemen bijvoorbeeld bij medewerkers of een schoolklas. De enquête kan ook worden uitgedeeld op een onderzoekslocatie, bijvoorbeeld na afloop van een concert of tijdens een festival. EVA besteedt veel aandacht aan de vormgeving en de structuur van de enquête en kan deze aanpassen aan de huisstijl van de opdrachtgever.

Schriftelijk onderzoek kan een goede aanvulling zijn op online onderzoek.
  Wilt u meer weten over schriftelijke enquête uitgevoerd door EVA?