Full service
Onderzoeksbureau
Eva
Onderzoek op maat,
afgestemd op uw specifieke vragen.

Klantenonderzoek

Uw organisatie kan niet zonder tevreden klanten, dat is logisch, maar tegenwoordig gaat de optimale klantbeleving nog een stap verder. Op welke manier kunt u uw klanten blijvend verrassen en meer bieden dan zij verwachten? Hoe blijft u uw klanten een stap voor?

Om te weten wat u moet doen om te verbeteren, te verrassen is klantenonderzoek noodzakelijk. Het geeft u inzicht in de wensen en behoeften van uw klanten die u direct kunt omzetten in concrete verbeteringen. Met tevreden en loyale klanten kunt u overleven en de concurrent een stap voor blijven.

Voorbeelden

EVA kan voor u specifieke informatie verzamelen over:

 • Net Promoter Score (NPS) / Customer Effort Score (CES)
 • Op welke manier kunt u de loyaliteit en tevredenheid van uw klanten verhogen?
 • Wat is volgens de klant uw meerwaarde ten opzichte van de concurrent?
 • Welk imago heeft uw organisatie bij uw klanten?

Wat krijgt u?

U krijgt een vragenlijst op maat afgestemd op uw specifieke wensen. Wij stemmen met u af welke onderzoeksmethode (online, telefonisch) het beste bij uw organisatie en klanten past. Na de data-analyse ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage waarin we de tevredenheid helder en bondig  in beeld brengen. Zo kunnen de belangrijkste resultaten in een oogopslag worden bekeken en geven we inzicht in de prioriteiten en verbeteracties voor uw organisatie om uw klanten (nog) loyaler te maken.

Klantenpanel

Wilt u periodiek uw klanten over een bepaald relevant onderwerp polsen, dan kunt u een klantenpanel overwegen. EVA kan voor u het klantenpanel opzetten, onderhouden, beheren, korte vragenlijsten ontwikkelen en de resultaten online overzichtelijk rapporteren.

Huurdersonderzoek

Huurdersonderzoek

EVA is al 25 jaar een betrouwbare partner voor woningcorporaties. Gedegen huurdersonderzoek geeft u de juiste informatie waarmee u uw toekomstige beleidsbeslissingen kunt onderbouwen en de relatie met uw huurders op een hoger plan kan trekken. Wij kunnen voor u onderzoeken uitvoeren zoals:

 • de klantgerichtheid van uw dienstverlening
 • tevredenheid over de online dienstverlening/website
 • de woning en woonomgeving
 • lezersonderzoek bewonersblad
 • Net Promoter Score (NPS) / Customer Effort Score (CES)
 • uw imago

Wat krijgt u?

U krijgt een vragenlijst op maat 100% afgestemd op uw specifieke wensen. Wij stemmen met u af welke onderzoeksmethode (online, telefonisch, schriftelijk) het beste bij uw organisatie en klanten past. We stellen voor u een communicatieplan op om de respons zo hoog mogelijk te krijgen.

Na de data-analyse ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage waarin we de onderzoeksresultaten helder en bondig  in beeld brengen. Zo kunnen de belangrijkste resultaten in een oogopslag worden bekeken en geven we inzicht in de prioriteiten en verbeteracties voor uw organisatie om uw klanten (nog) loyaler en tevreden te maken. Dit kan bijvoorbeeld in een prioriteiten matrix, een dashboard en/of in een meer uitgebreide rapportage.

Huurderspanel

Wilt u periodiek uw huurders over een bepaald onderwerp polsen, dan kunt u een digitaal huurderspanel overwegen. EVA kan het huurderspanel voor u opzetten, onderhouden, beheren, korte vragenlijsten ontwikkelen en de resultaten online overzichtelijk rapporteren.
Met periodiek meten kunnen effecten van beleid meteen duidelijk in kaart worden gebracht over bijvoorbeeld de aftersales bij nieuwe huurders, de kwaliteit van het service-onderhoud of de klantgerichtheid van uw dienstverlening.

Aedes Benchmark

Veel woningcorporaties doen mee aan de Aedes Benchmark. Wilt u dit jaar ook (weer) meedoen? EVA kan voor u het gehele onderzoek uitvoeren geheel conform de validatiecriteria van Aedes over de klantprocessen:

 • Nieuwe huurder
 • Huurder met reparatieverzoek
 • Vertrokken huurder
 • Planmatig onderhoud

EVA zorgt voor een representatieve steekproef, uitnodigingsbrief, online deelname met desgewenst ook aanvullende telefonische enquêtes, uitleg rapportage en opname resultaten in de Aedes Benchmark Databank.

Wilt u meer informatie of een prijsopgave? Neem dan vrijblijvend contact op met Elsbeth Enneking via info@evaonderzoeksbureau.nl of 010 42 564 87.

Burgeronderzoek

Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden. Veiligheid, voldoende woningen en voorzieningen voor de burgers. Een goede woon- en leefomgeving, voldoende werkgelegenheid, zorg en welzijnsvoorzieningen. Kortom, hoe kun je als gemeente zo goed mogelijk voor de inwoners zorgen binnen de mogelijkheden die er zijn.

Onderzoek onder de inwoners helpt de gemeente om tot de juiste inzichten en beslissingen te komen. Wat leeft er onder de mensen? Waar is behoefte aan? Is er voldoende draagvlak voor beleidsveranderingen? Laat mensen via onderzoek hun meningen en ideeën doorgeven.
EVA is sinds 1995 een betrouwbare partner voor gemeenten. Wij bieden ondersteuning op de volgende gebieden.

Communicatieonderzoek
Een gemeente heeft vele communicatiemiddelen om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren, zoals de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad, een gemeentemagazine, bewonersbrieven, een gemeentelijke website, social media, via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Het is van belang om van tijd tot tijd te onderzoeken of de communicatiemix nog goed aansluit op de informatiebehoefte van de inwoners. Welke informatiekanalen gebruiken inwoners en hoe tevreden is men daarover? Hoe en op welke manier wil men het liefst geïnformeerd worden? Gaat men zelf actief op zoek naar informatie en is deze makkelijk te vinden?
Kortom, zijn de middelen effectief genoeg of is het tijd voor verandering? Onderzoek door EVA geeft de gemeente de juiste informatie om de communicatiemiddelen nog verder te optimaliseren en beter te laten aansluiten bij de behoefte en wensen van de inwoners.

Burgeronderzoek
Hoe fijn is het om in de gemeente te wonen? Hoe goed zorgt de gemeente voor de woon- en leefomgeving? Is het veilig in de wijk, hoe staat het met de overlast, is er voldoende groen, zijn er voldoende voorzieningen, sociale contacten? Wat gaat er goed en wat kan er beter in de buurt, de gemeente?
Hoeveel vertrouwen hebben inwoners in de bestuurders? Hoe is de relatie inwoner-gemeente? Hoe staat men tegenover de transitie naar aardgasvrij wonen?
EVA levert onderzoek op maat afgestemd op de specifieke vragen van de gemeente. In overleg met de gemeente bepalen we welke opzet en methode het best past bij de doelgroep, onderwerp, budget en planning.

Draagvlakonderzoek inwoners
Bestuurders moeten dagelijks beslissingen nemen die direct invloed kunnen hebben op het leven van de inwoners. Bij de besluitvorming is een goede afweging van de verschillende opties en hun consequenties uiterst belangrijk. Hoe groot is het draagvlak voor een bepaalde beleidsverandering, nieuw project of actie? Meer inzicht en kennis ten aanzien van bepaalde situaties, doelgroepen verhoogt de kans van slagen aanzienlijk. Gestructureerd onderzoek kan daarbij helpen.

Wat krijgt u?
U krijgt een vragenlijst op maat afgestemd op uw specifieke wensen. Wij stemmen met u af welke onderzoeksmethode het beste bij de doelgroep past. We stellen een communicatieplan op om de respons zo hoog mogelijk te krijgen.
Na de data-analyse ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage waarin we de meningen en de tevredenheid van de burgers helder en bondig  in beeld brengen. Zo kunnen de belangrijkste resultaten in een oogopslag worden bekeken en geven we inzicht in de prioriteiten en verbeteracties voor de gemeente om zo de tevredenheid van de burgers te kunnen verbeteren.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met drs. Bernadet Voskuilen via bernadet@evaonderzoeksbureau.nl of 010 4 25 64 87.

 

Communicatieonderzoek

Via communicatieonderzoek krijgt u inzicht in het effect van ingezette communicatiemiddelen of communicatiecampagne. Verzamelde kennis geeft u de juiste tools om uw communicatie in de toekomst nog beter af te stemmen op uw doelgroep.

Extern communicatieonderzoek

De wereld is continu in beweging, zo ook de communicatie tussen mensen. Sluiten ingezette communicatiemiddelen van uw organisatie nog aan bij uw doelgroep? Komt de boodschap goed over, duidelijk en effectief of is het tijd voor verbetering en/ of vernieuwing? Meten is weten.

Een communicatiecampagne is vaak intensief en kostbaar. Belangrijk om te weten of ingezette middelen dan ook het gewenste effect hebben behaald. Voor, tijdens en na de campagne kan er periodiek onderzoek worden gehouden om het effect van de communicatie en de ingezette middelen te meten om zo nodig uw toekomstige beleid te onderbouwen en verbeteren.

Intern communicatieonderzoek

Medewerkers van uw organisatie hebben informatie nodig om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren en op elkaar af te stemmen. U kunt verschillende interne communicatiemiddelen inzetten, zoals een nieuwsbrief, werkoverleg en intranet.

De kwaliteit van de communicatiemiddelen heeft invloed op een positieve werkhouding van de werknemers. Goede interne communicatie draagt bij aan de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en het vertrouwen in het management.

Belangrijk om de kwaliteit van de interne communicatie regelmatig te meten. Hoe staat het met het bereik, de bekendheid en het gebruik van de communicatiemiddelen? Komt de boodschap goed en duidelijk over? Wat kan er nog beter? Intern communicatieonderzoek onder uw medewerkers geeft hier antwoord op.

Imago onderzoek/ Naamsbekendheid

Imago onderzoek geeft u inzicht in het beeld dat uw doelgroep (klanten/burgers/huurders/medewerkers) heeft van uw organisatie/producten/ diensten. Het beeld dat de buitenwereld heeft van uw organisatie, dienst of  product kan wezenlijk verschillen van het imago dat u wilt uitstralen. Imago is het resultaat van indrukken, ervaringen, kennis, verwachtingen en gevoelens en is daarom onderhevig aan factoren waarop u niet altijd direct invloed heeft.

In het imago onderzoek brengen we de verschillen tussen het gewenste imago en het gemeten imago in kaart zodat u concrete handvatten heeft om uw imago aan te pakken en te zorgen dat u gezien wordt zoals u dat graag wilt.

Imago onderzoek kan worden uitgevoerd via de kwantitatieve onderzoeksmethode (online, telefonisch) en via de kwalitatieve methode waardoor meer inzicht wordt verkregen in de achterliggende gedachten van de meningen en ideeën. Een combinatie van onderzoeksmethoden is aan te bevelen.

Naamsbekendheid

Hoe goed kent uw doelgroep of het Nederlandse publiek uw merk of organisatie? Bekendheidsonderzoek richt zich onder andere op de spontane en geholpen naamsbekendheid van uw merk, product of organisatie. Vaak wordt een monitor uitgevoerd met als eerst de nulmeting waarna handhaving of aanpassing van de promotiecampagne plaatsvindt, en vervolgens een effectmeting. We hanteren meestal de online onderzoeksmethode of een face-to-face (veldwerk) onderzoek.

Opiniepeiling/draagvlakonderzoek

U wilt weten of uw plan, beleidsverandering, project of actie voldoende draagvlak heeft? Het in kaart brengen van meningen en ideeën van uw doelgroep is hierbij belangrijk. Een goede aansluiting op de wensen en behoeften van uw doelgroep verhoogt uw kans van slagen aanzienlijk.

Om hier een goed inzicht in te krijgen kunt u een behoeftepeiling of opiniepeiling laten uitvoeren. U kunt de hele doelgroep bij het onderzoek betrekken of, wanneer deze groep te omvangrijk is, kan het onderzoek bij een representatieve steekproef van de doelgroep worden uitgevoerd.

Een opiniepeiling kan zowel online, telefonisch, schriftelijk als face-to-face worden uitgevoerd.

 

Lezersonderzoek

Met ons lezersonderzoek geven we niet alleen inzicht in de bereikcijfers en de waardering van de lezers voor uw blad, maar ook in de mogelijkheden om de loyaliteit/de trouw van de lezers positief te beïnvloeden.

EVA kan een lezersonderzoek online, telefonisch of schriftelijk uitvoeren.

Voorbeelden lezersonderzoek

Enkele voorbeelden van vragen voor een lezersonderzoek:

 • Wie zijn mijn lezers?
 • Hoe groot is de bereikbaarheid? /Hoe vaak leest men het blad?
 • Welke rubrieken mist men en welke juist niet?
 • Is het taalgebruik duidelijk, lettertype en grootte goed leesbaar?
 • Hoe tevreden is men over de opzet en vormgeving?
 • Is de verhouding in onderwerpen goed?
 • Past het blad bij het imago?
 • Verschijnt het blad vaak genoeg?

Wat krijgt u?

U krijgt een vragenlijst 100% afgestemd op uw specifieke wensen. Wij stemmen met u af welke onderzoeksmethode het beste bij uw doelgroep past. Na de data-analyse ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage van de onderzoeksresultaten waarin we het gebruik en de waardering helder en bondig  in beeld brengen. Indien gewenst kunnen wij aansluitend  aanbevelingen geven hoe u de effectiviteit van uw blad, krant of nieuwsbrief kunt verhogen.