Full service
Onderzoeksbureau

Opiniepeiling

Bij nieuwe plannen, beleidsveranderingen, projecten of acties is het van belang om vooraf te meten of er binnen uw doelgroep voldoende draagvlak is. Dit voorkomt teleurstellingen en tegenvallers achteraf.

U wilt weten of uw plan, beleidsverandering, project of actie voldoende draagvlak heeft? Het in kaart brengen van meningen en ideeën van uw doelgroep is hierbij belangrijk. Een goede aansluiting op de wensen en behoeften van uw doelgroep verhoogt uw kans van slagen aanzienlijk.

Om hier een goed inzicht in te krijgen kunt u een behoeftepeiling of opiniepeiling laten uitvoeren. U kunt de hele doelgroep bij het onderzoek betrekken of, wanneer deze groep te omvangrijk is, kan het onderzoek bij een representatieve steekproef van de doelgroep worden uitgevoerd.

Een opiniepeiling kan zowel telefonisch, schriftelijk, online als face-to-face worden uitgevoerd.

 Voor wie voerde EVA dit onderzoek al uit?


GroenLinks
Oranjewoud B.V. Advies- en Ingenieursbureau
Stichting Milieukeur
Stichting Nederland Schoon
Unilever