Full service
Onderzoeksbureau

Waarstaatjegemeente.nl

Inzicht krijgen in uw eigen prestaties en deze vergelijken met andere gemeenten.

Waarstaatjegemeente.nl is het gemeentelijke platform van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) waar gemeenten inzicht krijgen in eigen prestaties en zich kunnen vergelijken met andere gemeenten.

De nieuwe benchmark ‘Burgerpeiling Nieuwe stijl’ is na een proefperiode van een jaar nu definitief in gebruik genomen en zal bij KING de nieuwe standaard zijn en de ‘burgerpeiling oude stijl’ dat uitging van burgerrollen vervangen.

Het is nu het juiste tijdstip om te starten of over te stappen naar de nieuwe burgerpeiling!
De nieuwe standaard speelt in op de actuele ontwikkelingen in de samenleving. In het onderzoek krijgt u als gemeente inzicht in de tevredenheid van de burgers over vier belangrijke maatschappelijke thema’s:

 • Veiligheid, woon- en leefklimaat
 • Gezondheid, welzijn en zorg
 • Relatie tussen burgers en bestuur
 • Directe gemeentelijke dienstverlening

Onderzoeksresultaten geven de gemeente een duidelijk beeld van wat burgers belangrijk vinden, op welke thema’s de gemeente het goed doet en aan welke punten zij meer aandacht kan besteden.

Waarom kiezen voor EVA?

Wij verzorgen voor u het onderzoek van startgesprek tot onderzoeksrapport en aanlevering artikel voor mediagebruik. U bepaalt wanneer u wilt starten met het onderzoek en EVA doet de rest:

 •  Startgesprek om de mogelijkheden en de wensen van de gemeente te bespreken
 • Communicatie rondom het onderzoek inclusief draaiboek
 • Aanleveren vragenlijst WSJG schriftelijk en digitaal
 • Indien gewenst  een aantal extra vragen ontwikkelen en toevoegen aan het onderzoek
 • Begeleiding bij het trekken van de steekproef
 • De vragenlijst ook op internet zetten zodat respondenten kunnen kiezen voor schriftelijke deelname of deelname via internet
 • Analyse van de gegevens inclusief uitsplitsing resultaten naar bijvoorbeeld wijk en leeftijd
 • Resultaten in een prioriteitenmatrix
 • Overzichtelijk onderzoeksrapport
 • In een gesprek de resultaten verder inhoudelijk toelichten
 • Onderzoeksresultaten aanleveren bij Waarstaatjegemeente.nl
 • Een korte versie van de onderzoeksresultaten voor mediagebruik of jaarverslag.

EVA heeft al jarenlang ervaring in het uitvoeren van burgerpeilingen voor gemeenten, op alle mogelijke beleidsterreinen. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van KING voor het uitvoeren van burgeronderzoek. Wij staan voor een persoonlijke aanpak, werken snel en zijn zeer flexibel.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met drs. Bernadet Voskuilen via bernadet@evaonderzoeksbureau.nl of 010 42 564 87.